top of page

ניהול משבר תקשורתי

למשבר תקשורתי הנטייה החמקמקה להגיע בלי הזמנה ולרוב ללא ידיעה מוקדמת...

אז מה עושים?

הנה 10 כללי ברזל להתמודדות עם משבר תקשורתי.

 

  1. כתב התקשר וביקש תגובה? שישלח את השאלה בכתב,ככה יתקבל יותר זמן התארגנות וניתן יהיה לדעת טוב יותר למה להתייחס.

  2. שמירה על בהירות התמונה חשובה מאוד בשעת משבר, יש  לערוך בירור ולרשום את סדר השתלשלות המקרים.

  3. הקפד שלא לחלק מידע מיותר, יש לזכור כי מאחורי כל כתב יש עורך, ומאחורי  כל עורך יש יועץ משפטי שיכול שלא לאשר את פרסום הכתבה אם יש "חורים" בסיפור וזה כמובן לא תפקידך למלא את אותם "חורים" של הכתב.

  4. שמור על דיסטנס מול הכתב, זכור הוא לא חברך ופעמים רבות מתק שפתיים וחלקות לשון באה לשרת את מטרותיו ומטרות הסיפור בלבד.

  5. הקפד לשמור על תגובות קצרות ויעילות. תגובות מסורבלות לא מעניינות את הקורא/צופה וגם עוברות עריכה שמוציאה את החלקים שבדיעבד מתבררים כקריטיים ביותר.

  6. נסה לבדוק האם צד ג' מעורב באותה תקרית  ומה היה חלקו בהתערבות או אי-התערבות בסוגיה.

  7. לעולם לא לשקר! עדיפה לעולם "אין תגובה" משקר.

  8. ערוך בדיקה לגבי אפשרות לפיצוי.כל אחד יכול לטעות , ההכרה בטעות והפיצוי שלה ישפרו בצורה מקסימלית את הדרך בה התדמית שלך תתפס ובמקרים מסויימים אף תתגלה כיעילה כחיסון לתביעות ייצוגיות.

  9. אם הטעות נוצרה בגללך או בגלל עובדייך - אל תהסס להתנצל ולהתחייב לחקור את הנושא עד תום ולהפיק לקחים להבא.

  10. היוועץ באיש מקצוע! זכור, לפעמים כל מה שדרוש זה 20 דקות להרוס מוניטין של 20 שנה.

bottom of page